Ułatwienia dostępu

Insytut Polityk Publicznych i Administracji

Prace dyplomowe i obrony

Prace dyplomowe i obrony

Procedura obrony pracy dypomowej

Praca i egzamin dyplomowy

Wytyczne w zakresie dyplomowania w Instytucie Polityk Publicznych i Administracji

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego – Administracja I stopień

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego – Administracja II stopień

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego – Global Business Services I stopień

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego – Gospodarka i administracja publiczna I stopień

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego – Gospodarka i administracja publiczna II stopień