Ułatwienia dostępu

Insytut Polityk Publicznych i Administracji

Seminaria, przedmioty do wyboru

Seminaria, przedmioty do wyboru

I STOPIEŃ

Seminaria

Promotorzy – Zakres tematyczny

Zasady zapisu

Moduły

Zasady zapisu na moduł tematyczny w semestrze 2

Zasady zapisu na moduł tematyczny w semestrach 3 i 4

Zasady zapisu na moduł tematyczny w semestrze 5

Przedmioty do wyboru

Zasady zapisu na przedmiot do wyboru w semestrze 2

Zasady zapisu na przedmioty do wyboru w semestrach 3 i 4

Zasady zapisu na przedmioty do wyboru w semestrach 5 i 6

II STOPIEŃ

Seminaria

Promotorzy – Zakres tematyczny

Zasady zapisu

Przedmioty

Zasady zapisu na przedmioty do wyboru w semestrach 3 i 4