Ułatwienia dostępu

Insytut Polityk Publicznych i Administracji

Zespół ds. Jakości Kształcenia Instytutu Polityk Publicznych i Administracji

Zespół ds. Jakości Kształcenia Instytutu Polityk Publicznych i Administracji

Zespół ds. Jakości Kształcenia Instytutu Polityk Publicznych i Administracji pełni funkcje organu opiniodawczego i konsultacyjnego Dyrektora Instytutu.

Podstawę działania Zespołu stanowi Zarządzenie Rektora nr R.0211.64.2022 z dnia 20 października 2022 r. ws. przyjęcia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Do zakresu działania Zespołu należą sprawy związane z:

 • kształtowaniem postaw projakościowych wśród pracowników Instytutu i budowanie wysokiej kultury pracy;
 • monitorowaniem procesu kształcenia w Instytucie;
 • identyfikowaniem nieprawidłowości w realizacji procesu kształcenia w Instytucie;
 • rekomendowaniem rozwiązań w zakresie wykrytych nieprawidłowości;
 • rekomendowaniem udoskonaleń w zakresie jakości kształcenia w Instytucie.

 

W skład Instytutowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2020-2024 wchodzą:

 • dr hab. Aldona Piotrowska, prof. UEK – Przewodnicząca Zespołu
 • dr Tomasz Geodecki
 • dr Piotr Kopyciński
 • dr Błażej Mazur
 • dr Monika Mazur-Bubak
 • dr Agnieszka Pacut
 • Mateusz Dobrakowski – Przedstawiciel studentów