Ułatwienia dostępu

Insytut Polityk Publicznych i Administracji

Koordynatorzy wyjazdów

Koordynatorzy wyjazdów

Koordynator wyjazdów powoływany jest przez dyrektora instytutu na postawie §20 ust. 4 pkt 1i Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, (załącznik do Zarządzenia Rektora nr R.0211.14.2023 z dnia 28.02.2023 r.).

Do podstawowych zadań koordynatora należy współpraca ze studentami wyjeżdzającymi na zajęcia semestralne do innych uczelni krajowych oraz zagranicznych pod względem: 

  • przygotowania oraz zatwierdzania programu studiów,  
  • uznawania wyników studiów zrealizowanych w uczelni partnerskiej,  
  • podpisywania niezbędnych do realizacji programu dokumentów. 

 

Koordynatorzy wyjazdów studenckich w kadencji 2020-2024

I i II stopień
Administracjamgr Anna Gomola e-Wizytówka
Gospodarka i administracja publicznadr Michał Kudłacz e-Wizytówka
Global Business Servicesdr Norbert Laurisz e-Wizytówka
Gospodarka energetyczna i zrównoważona transformacjamgr Michał Król e-Wizytówka