Ułatwienia dostępu

Insytut Polityk Publicznych i Administracji

Opiekunowie kierunków

Opiekunowie kierunków

Opiekun kierunku powoływany jest na podstawie §8 ust. 2 Regulaminu Studiów UEK z dnia 26 czerwca 2023 roku.

Do podstawowych obowiązków opiekuna kierunku należy udzielanie studentom pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z tokiem studiów, sprawami bytowymi oraz socjalnymi.

Opiekunowie kierunków w roku akademickim 2023/2024

I stopień
Administracja1 rokdr Kamil Dobosz e-Wizytówka
2 rokdr Jakub Olech e-Wizytówka
3 rokdr Adam Drozdek e-Wizytówka
Global Business Services1 rokmgr Kamila Pilch e-Wizytówka
2 rokdr Norbert Laurisz e-Wizytówka
3 rokmgr Anna Mirzyńska e-Wizytówka
Gospodarka i administracja publiczna1 rokmgr Anna Gomola e-Wizytówka
2 rokdr Monika Mazur-Bubak e-Wizytówka
3 rokmgr Michał Król e-Wizytówka
II stopień
Administracja1 rok dr hab. Magdalena Frańczuk, prof. UEK e-Wizytówka
2 rokdr hab. Magdalena Frańczuk, prof. UEK e-Wizytówka
Gospodarka energetyczna i zrównoważona transformacja1 rokmgr Michał Król e-Wizytówka