Ułatwienia dostępu

Insytut Polityk Publicznych i Administracji

Rada Instytutu

Rada Instytutu

Rada Instytutu Polityk Publicznych i Administracji

Rada Instytutu Polityk Publicznych i Administracji jest ciałem opiniodawczo-doradczym Dyrektora w zakresie działalności Instytutu.

Do kompetencji Rady Instytutu należy opiniowanie i doradzanie Dyrektorowi Instytutu w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie oraz w zakresie:

 • tworzenia nowych kierunków i realizacji procesu dydaktycznego na poszczególnych kierunkach prowadzonych w ramach instytutu,
 • składów zespołów programowo-dydaktycznych powoływanych przez Dyrektora Instytutu,
 • oceny zajęć dydaktycznych na realizowanych kierunkach studiów,
 • przygotowania do akredytacji kierunków studiów prowadzonych w ramach Instytutu.

Członkami Rady Instytutu Polityk Publicznych i Administracji w kadencji 2020-2024 są:

 • dr hab. Ambroży Mituś, prof. UEK – Przewodniczący Rady Instytutu
 • prof. dr hab. Marek Ćwiklicki
 • prof. dr hab. Łukasz Mamica
 • prof. dr hab. Mateusz Pipień
 • dr hab. Magdalena Frańczuk, prof. UEK
 • dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK
 • dr Jakub Głowacki
 • dr Michał Kudłacz
 • dr Norbert Laurisz
 • dr Błażej Mazur
 • mgr Agnieszka Bogunia
 • Mateusz Dobrakowski– Przedstawiciel studentów
 • Alicja Sośnicka – Przedstawicielka studentów
 • Kacper Komada – Przedstawiciel studentów
 • Krzysztof Rajzer – Przedstawiciel studentów