Ułatwienia dostępu

Insytut Polityk Publicznych i Administracji

Dyrektor Instytutu

Dyrektor Instytutu
Dyrektor Instytutu Polityk Publicznych i Administracjidr hab. Ambroży Mituś, prof. UEK
Mitus Abrozy

Do zadań Dyrektora Instytutu należy zarządzanie działalnością w zakresie kształcenia i spraw studenckich na kierunkach studiów i prowadzonych przez Instytut, w tym m.in.:

  • koordynowanie i nadzorowanie realizacji procesu dydaktycznego na poszczególnych kierunkach w ramach Instytutu,
  • analizowanie wyników oceny nauczycieli akademickich,
  • formułowanie zaleceń dla pracowników katedr funkcjonujących w instytucie w zakresie realizacji zadań dydaktycznych,
  • koordynowanie i nadzorowanie procesu dyplomowania studentów,
  • prowadzenie nadzoru nad efektami uczenia się w ramach nadzorowanych kierunków studiów,
  • zatwierdzanie indywidualnych planów zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich,
  • decydowanie o obsadzie zajęć na podległych kierunkach studiów,
  • przeprowadzanie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą lub potwierdzanie ukończenia studiów na określonym poziomie w zakresie kierunków studiów właściwych dla Instytutu.


Dyżury Dyrektora Instytutu Polityk Publicznych i Administracji odbywają się w Budynku Głównym.