Ułatwienia dostępu

Katedra Gospodarki Publicznej

Publikacje

Przywództwo w wielkich miastach - próba konceptualizacji

Katarzyna Baran, Stanisław Mazur
2022

Celem artykułu jest analiza wielowymiarowego zagadnienia, jakim jest przywództwo miejskie oraz identyfikacja kluczowych podejść teoretycznych w zakresie badań nad tym fascynującym fenomenem. 

The Domestication of Value Chains through Local Content Requirements : Can Interconnected Economies Benefit from the Chinese Experience?

Tomasz Geodecki, Marcin Zawicki
2023

Celem artykułu jest refleksja nad skutecznością i uwarunkowaniami prowadzenia polityki gospodarczej opartej na lokalnych dotyczącej LCRs w oparciu o przykład w Chinach. 

Physical Internet in Passenger Air Transport to Decrease Emissions - a Concept

Maria Matusiewicz, Michał Możdżeń, Wojciech Paprocki
2023

Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji Internetu Fizycznego, który jest możliwy do wdrożenia w państwach UEK. Zwiększona emisja CO2 przyczynia się do dużych zmian klimatycznych. Koncepcja ma być odpowiedzią na ślad ekologiczny CO2.

Two Approaches to Organizational Conflict Management = Dwa podejścia do zarządzania konfliktami organizacyjnymi

Andrzej Kozina
2023

Polityka rynku pracy

Maciej Frączek
2021

Rozdział w monografii

Współpraca uczelni z biznesem : Polska na tle wybranych krajów Unii Europejskiej

Tomasz Geodecki i inni

2023

Celem opracowania jest diagnoza współpracy przedsiębiorstw ze szkołami wyższymi na podstawie ośmiu obszarów.