Ułatwienia dostępu

Katedra Gospodarki Publicznej

O Katedrze

O Katedrze

Katedra Polityk Publicznych

Katedra Polityk Publicznych (KPP) funkcjonuje pod obecną nazwą od 2019 r. Jest kontynuatorką działań Katedry Administracji Publicznej, której z kolei poprzedniczką była Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, założona w latach 90. XX w. i kierowana przez wiele lat przez prof. dr hab. Jerzego Hausnera (czytaj więcej o historii Środowiska GAP). Kierownikiem KPP jest obecnie dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK, pełniący równocześnie funkcję Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Aktywność naukowo-badawcza KPP koncentruje się na problematyce zarządzania sprawami publicznymi, w tym: mechanizmach funkcjonowania współczesnego państwa, administracji publicznej i jej agendach, relacjach między organami władzy publicznej a podmiotami gospodarki rynkowej i sektora społecznego oraz projektowaniu i realizacji polityk publicznych.

Działalność dydaktyczna KPP obejmuje m.in. prowadzenie kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna – oryginalnego i nowatorskiego w skali kraju, autorskiego rozwiązania wypracowanego w Środowisku GAP (czytaj więcej o kierunku GAP)

Aby wspierać studentów z niepełnosprawnościami, w naszej Katedrze funkcjonuje Katedralny Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Od 2012 r. funkcję tę pełni dr Maciej Frączek. Więcej o działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami w KPP znajduje się tutaj