Ułatwienia dostępu

Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi

O Katedrze

O Katedrze

Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi  

Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi powstała w październiku 2019 r. z przekształcenia Zakładu o takiej samej nazwie działającego od lutego 2017 r. i funkcjonuje obecnie w ramach Instytutu Polityk Publicznych i Administracji Kolegium Gospodarki Administracji Publicznej.

Celem naukowo-dydaktycznym Katedry Zarządzania Organizacjami Publicznymi jest inicjowanie badań i integrowanie dorobku poznawczego, metodologicznego i organizacyjno-technicznego w dziedzinie zarządzania publicznego. Ponadto pracownicy Katedry organizują cykliczne seminarium pt. „Problemy metodologii zarządzania publicznego”.

Tematyka naukowo-badawcza i dydaktyczna wpisuje się w główny dyskurs nad paradygmatami zarządzania publicznego, silnie akcentując wątek pragmatyczny, wyrażający się w badaniu i opracowywaniu nowych sposobów działania adekwatnych dla różnych organizacji (prywatnych, publicznych, społecznych). Podejmowane zagadnienia badań mają w założeniu ściśle odpowiadać potrzebom doskonalenia funkcjonowania jednostek zarówno sektora publicznego, ale także i prywatnego.

 

Obszary badawcze pracowników Katedry:

  • rozwój instytucjonalny,
  • zarządzanie publiczne,
  • metodologia zarządzania publicznego,
  • ekonomia instytucjonalna,
  • przedsiębiorczość społeczna,
  • marketing terytorialny,
  • zarządzanie w sektorze ochrony zdrowia.