Ułatwienia dostępu

Katedra Gospodarki Publicznej

O Katedrze

O Katedrze

Katedra Gospodarki Publicznej 

W Katedrze Gospodarki Publicznej prowadzone są badania dotyczące oddziaływania narzędzi polityk publicznych na funkcjonowanie szeroko definiowanego systemu gospodarczego, przy uwzględnieniu postulatów rozwoju zrównoważonego.

Przedmiotem analiz jest w szczególności polityka energetyczna, uwzględniająca wymogi zielonej transformacji i problematykę ubóstwa energetycznego. Badania prowadzone są także w zakresie efektywności funkcjonowania podmiotów w obszarze służby zdrowia, jak i możliwości wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w sektorze publicznym. Wyniki realizowanych badań są wykorzystywane w procesie dydaktycznym na kierunku gospodarka energetyczna i zrównoważona transformacja prowadzonym na studiach magisterskich w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Katedra prowadzi i na bieżąco aktualizuje kalkulator kosztów ogrzewania domów jednorodzinnych pokazujący różnice w zależności od źródła energii.